Personal

 

 

 

Kristina Åkermo

Veterinär och mejerska. Kristina ansvarar för det övergripande arbetet i mejeriet, djurhållningen och löpande försäljningsarbetet.

 

Robert Åkermo

Agronom och lektor jord, skog, trädgård. Robert är chef i företaget och ansvarar för jord- och skogsbruket, affärslogistik och administrationen.

 

                                                                   

                                                                        

Linn Alde`n

Linn kommer från Sala och flyttade upp till Jämtland 2016. Hon är utbildad djurskötare och har jobbat på olika mjölkproducentgårdar innan hon flyttade till Bräcke för att ansvara för getskötseln hos Ann Klensmeden i Åsberget. Sedan januari 2017 jobbar i mejeriet som lärling. 

 

                                                                                                                         

                                                                 

Björg Åkermo

Björg är dotter till Kristina och Robert. efter avslutad gymnaiseutbildning på Samhälle internationella linjen 2016, så började hon jobba på Oviken Ost. Hon ansvarar för orderhantering, gårdsbutiken och andra kundaktiviteter.

 

  

Mona Olsson

Ekoingenjör från Hälsingland. Hon bor nu i grannbyn Häggsåsen. Mona jobbar i mejeriet och mjölkar fåren.