Företaget

Oviken Ost drivs idag som enskild firma. Kristina och Robert Åkermo äger och driver företaget. Förutom mejeriet så bedrivs skogsbruk, lite körslor med gårdens maskiner samt veterinär och konsultation inom lantbruksarkitektur.

Gården ägs förutom av Kristina och Robert även av Roberts föräldrar Margona & Karl- Olov Åkermo, som idag är pensionerade båda två och bor i Hällne. Karl- Olov är dock konsult åt NCC  när det gäller stora bygganläggningsarbeten.