Mjölkfåren och fårhuset

De får vi startade med var Svea, Leicster och Gotlandsfår. Tackorna har sedan betäckts med Ostfriesiska mjölkfårsbaggar. Vi har även inseminerat med sperma från Holland. Vi köpte 2006 sex stycken renrasiga holländska baggar som inte har släktskap med den lilla nordiska population som funnits sedan mitten av 80- talet. Först 2008 kan vi börja välja ut de djur som passar bäst till mjölkning. Djuren ska vara lätthanterliga, lättmjölkade, mjölka mycket mjölk med höga halter fett och protein under en lång period, samt ta väl hand om sina lamm. Målet är att vi skall mjölka 200-250 tackor som avkastar i genomsnitt 5-600 kg mjölk/tacka & år.

Vi har lamning i juli månad och det gör att fåråret blir i stora drag som följer:

  • Februari- april. Betäckning. 300 tackor + ca 100 ungtackor grupperas. Utslagstackor slaktas ut. Resterande bagglamm slaktas ut.
  • April- juli.  Ej dräktiga går till slakt. Klippning  och klövverkning i maj/juni. Invänjning av bete och betessläpp i slutet av maj.
  • Juli- augusti. Lamning på bete och inmjölkning av tackor.  Nylammade tackor med lamm flyttas till ny fålla med parasit fritt bete och grupperna är 40-50 st tackor/fålla. Lamm vars tackmamma ej fungerar eller om tackan har dött tas in på stall i en "BB- avdelning", där tackor vars lamm har dött eller tackor som tar flera lamm föder upp dem. Lammen avskiljs från tackan efter ca 35 dagar. Vid avskiljningen lastas alla bagglamm(ej baggar för avel) och alla tacklamm som ej sparas för rekrytering i en transportvagn för att köras till slakt av DILAMM.  Slakten gör vi (Ca 15 min resväg hos Mats Hallkvist i Fåker. Denna avvänjning sker en gång per vecka från slutet av juli till mitten av september.
  • Augusti- februari. Mjölkning i 6-7 månader.  Lammen går på bete till slutet av september för att sedan stllas in. Klippning och klövverkning i oktober.

Från september till maj är fåren installade. Tackorna får fri tillgång på hösilage, mineraler, saltsten och vatten. De mjölkande tackorna får dessutom individuella givor av helkorn och i mjölkningsstallet. Lammen får fri tillgång på hösilage, mineraler, salt och vatten.De ungtackor som tas ut för rekrytering får även fri tillgång på lammkraftfoder den första månaden efter avvänjning.

Mjölkningen sker i ett från fårstallet avskild avdelning. Här börjar livsmedelshanteringen. I samlingsfållan ryms 125 tackor. Sedan mjölkas de i ett 2x12 stall, dvs det är tolv platser på var sida om en mjölkningsgrop. Tackorna får en liten giva helkorn(ca 0,5 kg) när de står i mjölkningsbåset. Om tackorna är som vi vill att de skall vara, dvs lugna, ha rätt juverform och "släppa" mjölken snabbt, så tar en omgång om 12 tackor ca 8 minuter. När mjölkningen är färdig spolas mjölkningsstallets golv med vatten. Mjölken lagras och kyls ner till ca 2 grader i en kyltank. Från denna kyltank pumpas sedan mjölken in till ystkaret.