Historik

Hur komma på tanken med att mjölka får och göra ost?

Både Kristina och Robert är välutbildade och hade full sysselsättnng som veterinär och lantbruksarkitekt innan mejeriplanerna blev verklighet 1999. Kristina har alltid varit intresserad av ost och har haft en särskild kärlek för fårost. Robert är intresserad av själva jordbrukandet. Mellan 1995 och 1999 gjodes en rad olika studiebesök i Sverige och norra europa. Planerna formades och affärsplanen i grovt var lagd 1999. Problemet var dock- var kan man köpa mjölkfår med maedi 3 status och brett avelsunderlag? Fanns inte inom landet kunde konsteras. Vi valde då att starta ett långsiktigt avelsarbete som går ut på att inte bygga upbyggnaden av mjölkfårsbesättningen av den lilla population som fanns/finns i Sverige/Norden. Vi korsade Svea, Leiscter och Gotlandsfår med en renrasig mjölkfårsbagge med maedi 3-status. År 2002 lyckades vi importera frusen sperma från Holland och seminerade 20 tackor. Fem blev dräktiga och avkommorna användes vidare i aveln. Nästa stora skutt i avelsarbetet gjordes 2006 då vi fick tag i sex Holländska baggar som huserat i Finland. Det är först idag vi har mängden tackor att gallra bland och nu sker utgallringen utifrån mjölkdjursegenskaper.

Från 1999 till 2003 hystes fåren i befintliga lador, garage etc tills platsbehovet krävde nybyggnation. Vårt fårstall byggdes 2002 och är ca 1000 m2. Mellan åren 2003 till 2006 köpte familjen Ström i Svensåsen våra bagglamm för slutuppfödning. De födde även upp våra ungtackor fram till betäckning. Från 2007 så föder vi upp våra lamm själva i Alf Svenssons plansilor i Myrviken.

Första ystningen på gården gjordes augusti 2003 i  Eldrimners(Länsstyrelsens)  mobila mejeri. Detta mejeri(barack om 4x11 m) hyrde vi till jan 2006. Vi gjorde enbart fårost under denna period.

Sommaren 2005 startade bygget av vårt egna mejeri som omfattar ysteri, kylllager, packrum, omklädningsrum, förråd, kontor m m på en sammanlagd yta om ca 400 m2.  Utrustningen i ysteriet för ystningen är från Schweiziska företaget Grob. Kapaciteten med nuvarande ystningskar(2 st 750 l kar)och kylrumskapaciet är 3-4 ton ost/månad.

April 2006 gjordes den första osten i mejeriet på Åkern. Den blev gjord på komjölk från Bölåsen 1:11 AB. År 2006 var även året då vi betsämmde oss för att göra ost på i huvudsak opastöriserad mjölk samt att vi började köpa ko- och getmjölk.

Hösten 2007 gjorde vi vårt första smör av fårmjölk. En numera mycket välkänd restaurang, NOMA i Köpen hamn, köpte allt vi kunde göra. Produktionen av smör ökade hela tiden varför investeringar i större separator och smörkärnare gjordes inför 2010.

Inför 2012 beslutade vi att upphöra med getmjölken för att koncentrera oss på vår egen fårmjölk och komjölken.