Skogsbruket

Idag förvaltar Gården ca 2200 ha skogsmark. Stor del av den produktiva skogen är ungskog 30-40 år. Det mesta av skötseln är röjnings- och gallringsarbete som utförs i egen regi. Slutavverkningar lejs ut. Det finns gott om älg och småvilt.

Till gården hör även två egna fäbodvallar(egen stuga och mark på vallen), Ångrobodarna och Hällbergsbodarna. Vi är delägare Långbodarnas och Svedjebodarnas fäbodvallar. Alla fäbodvallar ligger utmed vägen till Glen sameby i södra oviksfjällen.

Entreprenad

I maskinparken finns entreprenadmaskiner som i första hand används för gårdens behov. Det finns grävmaskin, bandschaktare, dumper, hjullastare skogsskördare och skotare. Dessutom finns utrusning för bergborrning och sprängning av ytsten och pallsprängning.