Produktionen i mejeriet

Nedan görs en beskrivning av hur produktionen av en ost går till. Vi följer mjölkens väg från djurets juver via mejeriet fram till leverans av osten till kund:  

Leverans och invägning av mjölk


Transporttanken med komjölk                                               kopplas direkt till ystningskaret när den kommer      och diskas direkt efteråt


Fårmjölken pumpas från mjölktanken i tankrummet till ystningskaret. Mjölken håller ca +4 grader celcius. Mängden mjölk avläses på måttsticka i ystningskaret och noteras i ystningsprotokollet. Kyltanken diskas direkt efter att den är tömd.
 
Komjölken. Vi kör vår transporttank till Bölåsen kvällen innan morgonmjölkningen. När Bölåsen skall mjölka på morgonen så sätter de "dykrörets" slang från mjölkningsstallet i vår transporttank istället för deras egen kyltank. Hela morgononens mjölk pumpas till transporttanken och mjölken är spenvarm(ca 37 grader). När mjölkningen är klar transporteras mjölken till mejeriet på Åkern för att pumpas direkt i ystningskaret spenvarm. Mängden mjölk avläses på måttsticka i ystningskaret. Transporttanken diskas direkt efter att den är tömd.
 

YstningNär en exempelvis en hårdost skall göras uförs följande moment:

  1. Mjölken värms   
  2. Bakteriekultur tillsätts
  3. Löpe tillsätts
  4. Mjölken som nu har koagulerat skärs i små kuber
  5. Rörning och värmning
  6. Ostmassan skiljs från vasslen
  7. Ostarna formas i runda formar
  8. Ostarna vänds 3 ggr under dagen
  9. Nästa dag rimsaltas ostarna

  

Mognad och lagring

Ostarna lagras på plank av gran och tvättas varannan dag med en svag saltlösning som också innehåller en mix av bakterier, jäst och mögelsvamp, vilken ger ostarna en vacker och skyddande yta. Ostarna lagras i minst 2 månader, men gärna upp mot 1 år.

Ju längre lagring desto mer smak!

 

Packning & leverans

När ostarna ska levereras slås de in i plastfolie och märks med ystningdatum och etikett. Leverans sker med kylbil, eller bussgods om bussen har kylutrymme.