Komjölken

Komjölken köper vi av Bölåsen mjölk AB som ligger i byn Bölåsen ca 6 km norr från Häggen utmed väg 321. Bölåsen mjölkAB är ett familjeföretag som har 70-80 mjölkkor plus rekryteringsdjur. Företaget drivs sedan hösten 2009 av bröderna Martin och Lennart Karlsson, två yngre herrar mellan 20 och 25 år.  

Mjölkkorna hyses i lösdrift sedan 1999. mjölkningen sker i ett från djurens ligghall avskilt mjölkningsstall i ett 2x4 tandemstall. Fodret till korna består av egenproducerat vallensilage som dels är lagrat i plansilo, dels i tornsilo. Vallarna förnyas i korninsådd och kornet används i foderstaten. Förutom det egna kronet så köps pelletterat proteinfoder, mineraler och salt in. 

Mjölken håller mycket god hygienisk kvalitet. Martin och Lennarts frädrar Eva och Kjell- Ove har tagit emot guldmedalj för över 20 års prickfria leveranser av mjölk. Den ambitionen ämnar bröderna hålla.  Produktioen (låglandkor och enstaka Jersey) överstiger 10 000 kg mjölk/ko & år, >4% fett och >3,5 % protein. Djurhälsan är föredömlig och under flera år har mjölkens genomsnittliga celltal varit 50-70 000 celler. De har alltid haft högsta kvalitetstillägg på Milkos mjölklikvid. Kvaliteten uprätthålls genom att vara noggrann med foderhanteringen, se till att djuren är rena och håller sig friska samt att mjölkningsrutinerna är hygieniskt riktigt utförda.