Fårmjölken

Fårmjölk är mjölkarnas Rolls Royce!

Man får 2-2,5 kg ost av 10 l fårmjölk. Att jämföra med getmjölk som ger 0,8-1 kg ost per 10 l. Fårmjölken har en mild och gräddig smak som gillas av de flesta, även barn. Tack vare det höga proteininnehållet i fårmjölk passar den utmärkt att göra yoghurt av. Fårmjölken är naturligt homogen, dvs fettet flyter inte upp till ytan om man låter ett kärl med fårmjölk stå (detsamma gäller getmjölk). Detta är kanske orsaken till att förtäring av  får och getost inte ger höjda halter kolesterol i blodet. Många som inte tål komjölk, tål får och getmjölk.

Kända ostar gjorda på fårmjölk är Feta från Grekland, Roquefort från Frankrike och Manchego från Spanien. Hos oss mjölkas fåren i mjölkgrop, med 12 platser på varje sida. Mjölkningsavdelningen är skild från fårhuset, detta för att få så ren miljö som möjligt vid mjölkningen.

Mjölkens ungefärliga sammansättning,
Mölk     fett,%  Protein,%    Casein,%   Lactose,%   Mineraler,%   
Får 7,8 5,6 4,2 4,7 0,87
Get 3-3,5 3,3 2,5 4,4

0,8

Ko 3,5-4,5 3,25 2,6 4,6 0,75