Vår filosofi

Oviken Ost har som grundpolicy att HUSHÅLLA med de resurser gården har att erbjuda i form av mark, djur och byggnader. Detta innebär till exempel att våra djurs foder till över 90 % odlas på gården. Allt vårt värmebehov både till uppvärmning och ystkaret samt allt varmvatten som förbrukas kommer från gårdens panncentral med fliseldning. Veden till flisen kommer från egen skog. Fåren i vårt fall är en mycket viktigt del i gårdsmejeriets produktion. Vi vill att djuren skall ha bästa möjliga miljö där de bor och att livsmedelshanteringen börjar i mjölkningsstallet. Alla byggnader på gården har trävirke som härör från den egna skogen. Virket är sågat och hyvlat i bygden. Grovfyllnad och viss finfyllnad för undergrund till byggnader kommer från gården. 

Ett ledord i själva företagandet är HELHETSSYN. Vår styrka är att vi arbetar med hela processen för att exempelvis göra en fårost. Från odlingen av vallen, utfodring av fåren, mjölkning av tackorna, ystning, lagring, ordermottagning från ostkund, leverans och som slutkläm fakturering.

Vi vill även skapa och medverka till ett LOKALT nätverk av samarbetande företag och människor som i grunden drivs av att utveckla bygden genom att levera produkter och tjänster av allra bästa kvalitet.