Gården & djuren

Gården heter "Åkern" och ligger på en ås sydväst om Storsjön i byn Häggen. Jordbruk har bedrivits i Häggen sedan medeltiden och åkermarken ligger i det kalkrika och bördiga kambrisilurområdet kring Storsjön.

Oviken Ost brukar ca 100 ha åker och förvaltar ca 2200 ha skogsmark. Vi har två egna fäbodvallar och delägare i två fäbodar. Vi har skattefiske i Grucken som är en del i Ljungan vattenflöde.

Antalet djur på gården varierar under året.Under betäckningstiden februari -april har vi ca 400 tackor varav ca 100 är ungtackor. Ca 350 tackor lammar i början av juli. Vi mjölkar 200-250 tackor från mitten av juli till början av februari (200-220 dagars laktation). Ca 100 tackor gallras ut under mjölkningsperioden och ersätts av ungtackor.Under sommaren har vi ca 500 betande lamm . Till gården hör även  bordercolli,  pointrar, kattor, höns och hästar.

År 2002 byggdes fårstallet(ca 1000 m2) och våren 2003 mölkningsstallet. I augusti 2003 ystades den första osten i mobilt mejeri. Två år senare, dvs 2005 revs "gamla stallet" och det egna mejeriet började byggas. "Mejeriet på Åkern" invigdes april 2006 med en komjölksystning.  Hösten 2006 stod en ny panncentral för fliseldning klar, vilken försörjer hela gården med värme och varmvatten samt all energi ystkaret behöver.


Mer om gården, djuren, skogen, maskiner och lite historik läser Du om i flikarna till vänster.