Mejeriet på "Åkern"

I augusti 2003 gjorde Oviken Ost sin första ystning i ett flyttbart mejeri som vi hyrde av Länsstyrelsen i Jämtland. Där ystade vi till februari 2006 då vårt eget mejeri blev klart.

De tre första åren ystade vi enbart på vår egen fårmjölk. Inför starten av vårt nya mejeri började vi även ysta av inköpt ko- och getmjölk.

Vi är stolta över att mjölken håller mycket god hygienisk kvalitet, vilket borgar för möjligheten att göra smakrika och högkvalitativa produkter. I och med att vi anser oss ha insikt i och kontroll på hela produktionskedja, från vallgräset via djurets juver, mjölkningsstallet, transporterna, ystningskaret och leveransen till kunden så gör vi ost (lagrad mer än 2 mån) av opastöriserad mjölk.

Du kan läsa mer om de olika mjölksorterna och produktionen i mejeriet genom att välja rubrik till vänster.