Försäljningsvillkor

Försäljning

Oviken Ost, Häggen 230, 830 24 Oviken
Tel 0643-44 52 05, 070-666 80 72. Fax 0643-104 44
info@ovikenost.se, www.ovikenost.se

Frakter

Fraktfritt vid beställning på sammanlagt
över 40 kg totalvikt ost. 

Frakter sker med Schenker Coldsped, DHL eller Bussgods.  Pris enligt dagsaktuella taxor.

Betalningsvillkor

Order faktureras med 15 dagar netto från leveransdag.
Priser på produkterna erhålls från Oviken Ost på begäran.

Reklamation görs inom två dagar efter mottagen leverans för att ersättning skall utgå.